Ošetření metodou kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie se provádí na oblečeném klientovi, nejčastěji na masážním lehátku (ale lze ji praktikovat i vsedě či u dětí během hry či v náručí rodiče). Klient leží na zádech, případně na břiše či na boku, vnímá jemné doteky na hlavě a na těle. On i terapeut mohou (ale nemusejí) mít různé prožitky a vize. Samotné ošetření trvá zpravidla od 30 do 60 minut (u dětí a starších osob kratší dobu). Probíhá v tichu napomáhajícímu relaxaci. Pak následuje rozhovor s terapeutem.

 

První setkání trvá asi 90 minut, následující bývají kratší, ale vždy podle momentální potřeby klienta a úsudku terapeuta. Ten pracuje vždy v souladu s biorezonancí těla a kraniosakrálního rytmu. Nikdy nepostupuje proti němu, do ničeho jej nenutí a věnuje se především jeho harmonizaci. Tím ovlivňuje nervovou soustavu a tělesné pochody klienta tak, aby jeho organismus dokáže 

Při komunikaci mezi pacientem a terapeutem působí kvalita přítomnosti terapeuta. Ten vstupuje do kontaktu s tkáněmi klienta, s vědomím inteligence a paměti každé buňky lidského těla.V závislosti na kompatibilitě pacienta a terapeuta dochází k léčení či příznivému ovlivnění mnoha problémů, dysfunkcí a bolestí jak fyzických, tak psychických. Může dojít i k ovlivnění způsobu myšlení a orientace v životě. Po ošetření se nedoporučuje větší fyzická a emocionální zátěž. Ošetření může navodit stavy klidu, radosti a euforie. Stav hluboké relaxace pak může vyústit do krátkodobé omámenosti či únavy. Známkou toho, že ošetření proběhlo, může být i přechodné zhoršení stavu (např. „vyplavení“ emocí, které se vázaly k určité nepříjemné události z minulosti). Tyto stavy mohou někdy přetrvávat několik dní. Každé další ošetření stejného klienta však obvykle provázejí odlišné stavy a reakce. samostatně pokračoval v cestě k uzdravení.

Ošetření doznívá přibližně týden. Známky zlepšení stavu mohou být zřejmé hned, nejdéle však po pěti až šesti ošetřeních.

Frekvence ošetření bývá různá - jedenkrát týdně či měsíčně - podle stavu a potřeb ošetřovaného. Na udržení stavu je obvyklé jedno terapeutické setkání za měsíc, prevence jednou za půl roku. 

 
 
 
 
TOPlist